Browse Category: Bluetooth

Nové možnosti technológie bluetooth – bluetooth marketing

V dnešnej dobe, keď sú už technológiou bluetooth vybavené zrejme všetky elektronické zariadenia, sa k slovu dostáva aj bluetooth marketing. Už ste o ňom počuli? Aké sú možnosti bluetooth marketingu a na čo slúži?

Čo je bluetooth marketing?

Bluetooth marketing je novodobý nástroj marketingovej komunikácie. Jeho podstata spočíva jednoducho v tom, že reklamné odkazy, či rôzne oznámenia, sú distribuované formou bluetooth technológie. Keďže touto technológiou sú dnes vybavené už zrejme naozaj všetky zariadenia, je táto forma marketingu pre podniky veľmi výhodná. Firma totiž na rozosielanie akejkoľvek správy prostredníctvom bluetooth vynaloží naozaj minimálne náklady. A čo všetko môže byť odosielané prostredníctvom bluetooth marketingu? Je toho naozaj dosť:

  • elektronické plagáty, letáky alebo obrázky zamerané na propagáciu firmy
  • vizitky
  • rôzne videá alebo zvukové (hudobné) súbory zamerané na prezentáciu firmy, služieb, či produktov
  • pozvánky, či oznámenia udalostí
  • rôzne reklamné aplikácie
  • zľavové kupóny, poukážky a pod.

Alebo jednoducho akýkoľvek obsah, ktorý sa firma rozhodne zdieľať so svojimi potenciálnymi zákazníkmi.

Ako funguje bluetooth marketing?

K tomu, aby mohla firma využiť tento inovatívny marketingový nástroj, potrebuje vlastniť bluetooth vysielače. Tie si musí vedieť vhodne umiestniť, a to na miesta s vysokou frekvenciou ľudí. Ideálne sú napríklad kaviarne, reštaurácie a bary, výstavy, múzeá a podobne. Realizácia bluetooth marketingu potom spočíva vo vytvorení kvalitného obsahu, ktorý má byť zdieľaný. Je dôležité, aby obsah zaujal a aby mali príjemcovia záujem ho sťahovať. Môže ísť napríklad o zľavové kupóny do spomínaných múzeí, či reštaurácií. Bluetooth vysielače potom na danom miestne vyhľadajú zariadenia s aktivovanou službou bluetooth a obsah na toto zariadenie zašlú. Užívateľ sa následne sám rozhodne, či obsah prijme alebo nie. Ak je však zaujímavý, spravidla je prijatý a takáto kampaň je potom pre firmu naozaj prínosná.

Autorské právo: jannoon028 / 123RF Reklamní fotografie

Čo je Bluetooth a ako sa používa?

Asi každý už dnes vlastní zariadenie s funkciou bluetooth. Ak máte mobilný telefón, s najväčšou pravdepodobnosťou je takisto službou bluetooth vybavený. Že neviete, ako a na čo sa používa?

Z histórie bluetooth

Zjednodušene sa dá povedať, že bluetooth je bezdrôtová forma komunikácie rôznych zariadení. To znamená, že ak je zariadenie vybavené touto funkciou, môže komunikovať a vymieňať si dáta s iným zariadením, ktoré má takisto aktivovanú túto službu. Dosah signálu bluetooth je približne 10 metrov a spravidla pracuje v rámci jednej miestnosti.

História bluetooth sa začala písať približne v roku 1994. Do tejto doby sa využíval hlavne infračervený prenos dát. Skutočný rozmach bluetooth technológie však nastal až približne v roku 2002. Od tejto doby prešla technológia bluetooth mnohými vývojovými zmenami, pričom najnovšia verzia môže mať dosah až 100 metrov. Zaujímavosťou je to, že synchronizované zariadenia sa nemusia takpovediac vôbec vidieť. Dôležité je len to, aby mali funkciu bluetooth aktívnu.

Zaujímavý je tiež pôvod mena technológie bluetooth. Svoje pomenovanie získala po dánskom kráľovi Haraldovi Modrozubovi (v angličtine Bluetooth), ktorý žil a vládol v desiatom storočí. Ten dokázal svojimi komunikačnými schopnosťami ukončiť spory medzi jednotlivými kmeňmi. Ako symbol komunikácie teda poslúžilo jeho meno aj pre službu bluetooth.

Ako sa bluetooth používa?

Dôležité je vlastniť zariadenie, ktoré túto službu podporuje. V dnešnej dobe sú však už všetky notebooky, smartfóny, počítače, či tablety vybavené technológiou bluetooth. Komunikovať medzi sebou môžu dve, ale aj viaceré zariadenia. Službu je v zariadení potrebné aktivovať, spravidla stlačením jediného tlačidla. Po aktivácii sa objavia dostupné zariadenia, ktoré majú službu takisto zapnutú. Po zvolení toho zariadenia, s ktorým chceme komunikovať prostredníctvom bluetooth, dôjde k synchronizácii zariadení. A môže dochádzať k výmene údajov. Týmto spôsobom je možné posielať rôzne dáta medzi zariadeniami, ale tiež napríklad pripojiť rôzne zariadenia k počítaču (napríklad bezdrôtovú myš). Služba bluetooth má nesporné výhody. Je lacná, jednoduchá na použitie a dostupná každému.

 

 

Autorské právo: sarahdesign / 123RF Reklamní fotografie