Nové možnosti technológie bluetooth – bluetooth marketing

V dnešnej dobe, keď sú už technológiou bluetooth vybavené zrejme všetky elektronické zariadenia, sa k slovu dostáva aj bluetooth marketing. Už ste o ňom počuli? Aké sú možnosti bluetooth marketingu a na čo slúži?

Čo je bluetooth marketing?

Bluetooth marketing je novodobý nástroj marketingovej komunikácie. Jeho podstata spočíva jednoducho v tom, že reklamné odkazy, či rôzne oznámenia, sú distribuované formou bluetooth technológie. Keďže touto technológiou sú dnes vybavené už zrejme naozaj všetky zariadenia, je táto forma marketingu pre podniky veľmi výhodná. Firma totiž na rozosielanie akejkoľvek správy prostredníctvom bluetooth vynaloží naozaj minimálne náklady. A čo všetko môže byť odosielané prostredníctvom bluetooth marketingu? Je toho naozaj dosť:

  • elektronické plagáty, letáky alebo obrázky zamerané na propagáciu firmy
  • vizitky
  • rôzne videá alebo zvukové (hudobné) súbory zamerané na prezentáciu firmy, služieb, či produktov
  • pozvánky, či oznámenia udalostí
  • rôzne reklamné aplikácie
  • zľavové kupóny, poukážky a pod.

Alebo jednoducho akýkoľvek obsah, ktorý sa firma rozhodne zdieľať so svojimi potenciálnymi zákazníkmi.

Ako funguje bluetooth marketing?

K tomu, aby mohla firma využiť tento inovatívny marketingový nástroj, potrebuje vlastniť bluetooth vysielače. Tie si musí vedieť vhodne umiestniť, a to na miesta s vysokou frekvenciou ľudí. Ideálne sú napríklad kaviarne, reštaurácie a bary, výstavy, múzeá a podobne. Realizácia bluetooth marketingu potom spočíva vo vytvorení kvalitného obsahu, ktorý má byť zdieľaný. Je dôležité, aby obsah zaujal a aby mali príjemcovia záujem ho sťahovať. Môže ísť napríklad o zľavové kupóny do spomínaných múzeí, či reštaurácií. Bluetooth vysielače potom na danom miestne vyhľadajú zariadenia s aktivovanou službou bluetooth a obsah na toto zariadenie zašlú. Užívateľ sa následne sám rozhodne, či obsah prijme alebo nie. Ak je však zaujímavý, spravidla je prijatý a takáto kampaň je potom pre firmu naozaj prínosná.

Autorské právo: jannoon028 / 123RF Reklamní fotografie